21 مهر 1400
شماره خبر: 257482

جلسه مشترک شهرداری،شرکت عمران و شورای اسلامی برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی،شهردار،مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت عمران در سالن جلسات شهرداری برگزار و پیرامون مسائل گوناگون گفتگو شد.
در این نشست اعضا ضمن بررسی روند اجرای مصوبات پیشین جلسات برگزار شده، بر #تعامل مناسب وتأثیرگذار دو مجموعه شهرداری و شرکت عمران و برگزاری جلسات مستمر کما فی السابق تأكيد كردند.در اين جلسه مسائل اساسي شهری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و مسائل ذیل به عنوان دستور جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:
- تعیین تکلیف موضوع اتوبوس ها
- موضوع افزایش سرانه فضای ورزشی
- تعیین تکلیف محل دپوی زباله
- تعین تکلیف زمین های فضای سبز و تجهیزات شهری،ورزشی،آموزشی،فرهنگی و ...
- تعیین تکلیف زمین جهت ساماندهی دستفروشان
- بررسی ابعاد مختلف تفاهم نامه و حساب های فی مابین