11 مهر 1400
شماره خبر: 257064

لوله‌گذاری کلکتور آب‌های سطحی زیرگذر ماهان-آزادی آغاز شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج از آغاز عملیات لوله‌گذاری کلکتور آب‌های سطحی پروژه ماهان - آزادی خبر داد.
علیرضا عاقلی به آغاز فصل بارندگی اشاره کرد و گفت: در زمان بارندگی، قطع شدن مسیر کلکتور در ادامه کانال بلوار ماهان، مهم‌ترین چالش در اجرای پروژه ماهان - آزادی خواهد بود.وی اضافه کرد: عملیات لوله گذاری کلکتور آب‌های سطحی پروژه ماهان - آزادی توسط سازمان عمران آغاز شده و تلاش می شود پیش از شروع بارندگی‌ها این عملیات به اتمام برسد.