9 شهریور 1400
شماره خبر: 255436

دریاچه سد طالقان در حصار زباله ها

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریسرپرست شهرداری طالقان از نخاله های ساختمانی تخلیه شده در اطراف دریاچه سد طالقان خبر داد.
این روزها اطراف دریاچه سد طالقان در حصار نخاله های ساختمانی قرار گرفته است، پسماندهایی که بدون نظارت مسئولان متاسفانه توسط برخی از مردم تخلیه شده است.روند مذکور آنچنان ناخوشایند است که گلایه مردم را هم به دنبال داشته است، به گونه ای که یکی از شهروندان می گوید عده ای زباله روستاهای اطراف را اینجا رها کرده اند.اگر مردم طبیعت را هم جزئی از خانه خود بدانند، دریاچه سد طالقان را به این حال و روز نمی اندازند، چگونه به خودشان اجازه می دهند زباله را در محیط زیستی که متعلق به خودشان است بیاندازند.سرپرست شهرداری طالقان گفت: از مردم خواست تا زباله های ساختمانی خود را در محله های مشخص شده تخلیه کنند.اسدیان، نیز در ادامه از راننده ها خواست که نخاله های ساختمانی را به گونه ای تخلیه کنند که موجب استفاده بد نشود.اسدیان گفت: مکان های دفن زباله ظرفیت دپوی پنج ساله را دارند.وی افزود: یکی از وظایف ما در برابر نسل های آینده حفظ منابع طبیعی محیط زیست و سرمایه های ملی کشور است که متاسفانه توسط بعضی افراد اهمیت داده نمی شود.

منبع: صدا وسیما