9 شهریور 1400
شماره خبر: 255429

بازدید نایب‌رئیس شورا از منطقه یک

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمدیر منطقه یک شهرداری کرج با اشاره به بازدید نایب‌رئیس شورا از این منطقه، گفت: در این بازدید وضعیت پروژه‌های عمرانی بررسی شد.
محمد گروسی با اشاره به بازدید میدانی علیرضا رحیمی نایب‌رئیس شورای شهر کرج از منطقه یک، گفت: در این بازدید مشکلات حوزه ورزش و جوانان محله اسلام‌آباد موردبررسی قرار گرفت.وی با اشاره به بازدید از زمین فوتبال و والیبال محله اسلام‌آباد، گفت: پروژه‌های عمرانی شامل آسفالت، جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی از موارد مطرح‌شده در این بازدید میدانی بوده است.مدیر منطقه یک شهرداری کرج با تأکید بر اینکه نایب‌رئیس شورای شهر در خصوص رفع مشکلات منطقه قول مساعدت داده است، گفت: بازدیدهای میدانی از منطقه افزایش سرعت عمل در رفع مشکلات و تسریع در کار را به دنبال دارد.
گروسی همچنین گفت: بازدیدهای مستمر از سایر محلات منطقه در دستور کار قرار دارد