19 اسفند 1399
شماره خبر: 251319

احداث و تجهیز ایستگاه متروی کمالشهر بررسی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

احداث و تجهیز ایستگاه متروی کمالشهر بررسی شد

با حضور مسئولان و برگزاری جلسه ای، احداث و تجهیز ایستگاه مترو کمالشهر بررسی شد.
جلسه‌ای باهدف بررسی احداث و تجهیز ایستگاه مترو کمالشهر با حضور حمیدرضا عسگری رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج، مهدی ناصری شهردار کمالشهر، رضا گل محمدی مدیر شهرک صنعتی بهارستان، محمود صفارزاده مدیر پژوهشگاه پارسه و دیگر مسئولان در دفتر شهرک صنعتی بهارستان برگزار شد.در این جلسه مقرر شد که شهرداری کمالشهر، مطالعات لازم جهت احداث ایستگاه مترو را انجام و نحوه مشارکت مشاور و پیمانکار را مشخص کند.در ادامه این نشست همچنین مصوب شد که پس از انجام مطالعات کلی، طرح‌های پیشنهادی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال و پس از تصویب، مسئولان حاضر در جلسه به سهم خود نقشی در احداث ایستگاه داشته باشند.سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج، شهرداری کمالشهر، پارک علم و فناوری و شهرک صنعتی بهارستان چهار مجموعه‌ای بودند که در این جلسه موظف شدند نحوه مشارکت جهت تحقق این پروژه را اعلام کنند.لازم به ذکر است که احداث و راه‌اندازی ایستگاه مترو کمالشهر زمینه افزایش رفاه شهروندان به‌خصوص در مراجعه به آرامستان بهشت سکینه(س) را فراهم و کمک شایانی به کاهش بار ترافیک موجود در اتوبان کرج قزوین می‌کند.