22 شهریور 1399
شماره خبر: 241825

اجرای طرح پاکسازی حاشیه اتوبان در منطقه 10

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

اجرای طرح پاکسازی حاشیه اتوبان در منطقه 10


با اجرای طرح جهادی، عملیات پاکسازی حاشیه اتوبان تهران کرج در محدوده منطقه 10 انجام شد

در ادامه طرح های پاکسازی سطح منطقه، حاشیه اتوبان تهران کرج مورد عملیات پاکسازی کلی قرار گرفت.جانشین معاونت خدمات شهری منطقه 10 شهرداری کرج با اعلام این خبر گفت : در طرح پاکسازی حاشیه اتوبان، با بکارگیری ماشین آلات مکانیزه عملیات لایروبی کانال آب، خاک برداری و لجن زدایی به اجرا گذاشته شد.طاها خادمی افزود: پاکسازی حاشیه اتوبان با برداشت خاک و نخاله، لجن کاناها و زباله های موجود و بارگیری در کامیونهای حمل زباله و انتقال به مرکز دفن و همچنین رفت روب نهایی توسط نیروهای خدمات شهری منطقه 10 به اتمام رسید.