17 شهریور 1399
شماره خبر: 241507

استقبال منطقه ۷ از مهر

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

استقبال منطقه ۷ از مهر


مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج: پاکسازی و شست و شوی دیوار ها و تنظیف و پاکسازی پیاده روها، خیابانها و معابر اصلی و فرعی منتهی به مدارس و ضد عفونی مدارس سطح منطقه از مهمترین اقدامات در جهت اجرای طرح استقبال از مهر بوده است.

عباس حق محمدلو با اشاره به آغاز طرح استقبال از مهر از ابتدای شهریور ماه، گفت: این طرح تا پایان شهریور ماه در سطح منطقه تداوم خواهد داشت. وی گفت: تاکنون در قالب پاکسازی و ضدعفونی مدارس در جهت ارتقاء بهداشت محیط به ویژه در ایام کرونایی، اجرای طرح رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای مدارس به منظور ارتقاء زیبایی های بصری و افزایش نشاط اجتماعی، لکه گیری و بهسازی معابر منتهی به مدارس در جهت تامین امنیت دانش آموزان اجرایی شده است.به گفته وی؛ پاکسازی و شست و شوی دیوار ها و تنظیف و پاکسازی پیاده روها، خیابانها و معابر اصلی و فرعی منتهی به مدارس و ضد عفونی مدارس سطح منطقه از مهمترین اقدامات در جهت اجرای طرح استقبال از مهر بوده است.مدیر منطقه ۷ اجرای یک هزار مترمربع رنگ آمیزی در مدرسه جهازیها همچنین رنگ امیزی و طراحی ورودی مدرسه دستغیب در محله کم برخوردار اوقافیها را از اقدامات صورت گرفته در این خصوص برشمرد.این مسئول افزود: از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده برای اجرای هرچه بهتر این طرح برداشت نخاله های ساختمانی، در مسیر مدارس و در محدوده مقابل و اطراف مدارس بوده است.