22 تیر 1399
شماره خبر: 238399

معاون مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج منصوب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

معاون مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج منصوب شد


طی حکمی از سوی اکبر سلیم نژاد رئیس شورای اسلامی شهر کرج، صدیقه دانیالی به عنوان معاون مرکز پژوهش و مطالعات شورای شهر کرج منصوب شد.

در این حکم آمده است:
احتراما با عنایت به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم بعنوان معاون پژوهشی مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج منصوب می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و تقوای الهی و بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی در انجام امور محوله کوشا بوده و در سایه توجهات امام عصر(ع) موفق و موید باشید.
اکبر سلیم نژاد
رئیس شورای اسلامی شهر کرج