9 تیر 1399
شماره خبر: 237574

خدمات شهری ، خط مقدم خدمات رسانی به شهروندان

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

خدمات شهری ، خط مقدم خدمات رسانی به شهروندان


خدمات شهری در خط مقدم خدمات رسانی به شهروندان قرار دارد زیرا با تمام وجود سعی دارد بزرگترین وظیفه شهرداری را که همان نگهداری شهر است را به صورت شبانه روزی و به نحو احسن به سرانجام رساند.

محمود کشاورز معاونت خدمات شهری منطقه 7 ضمن ارائه گزارشی از عملکرد چند روزه اخیر ،خدمات شهری را خط مقدم خدمات رسانی به شهروندان دانست و افزود : از وظايف حوزه معاونت خدمات شهري ، ارتقاء سلامت شهر –افزايش سلامت و رفاه شهروندان-كاهش آلاينده هاي محيط زيست-ايجاد نماي زيباي شهر كه در اين راستا پاكسازي مواد زائد جامد شهري ،نخاله هاي ساختماني رها شده،رفت و روب ،لجن كشي از كانالها و آبروها ،امحاء آگهي ها و پوسترهاي تبليغاتي،نصب و نظافت سطل هاي زباله و لايروبي جويها و كانالها جزء موارد اصلي در پاكسازي شهري ميباشندوی همچنین تصریح کرد : درمنطقه 7 واحد خدمات شهری با تلاشی گسترده و پیگیر در تمامی ساعات شبانه روز با بکارگیری ماشین آلات در شیفت های مداوم ومدون ، روزانه 120 تن زباله و حدود 150 تن لجن و نخاله و بکارگیری حدود 30 نفرنیروی کار در هر شیفت گامی بسوی کسب رضایت شهروندان و ایجاد شهری پاک و زیبا برداشته است .این مسئول توجه به بهداشت شهروندي در سطح شهر را از وظايف اصلي مديريت شهري دانست و در همین راستا از شهروندان خواست تا در كنار مسئولين نهايت همكاري را در بهبود بهداشت شهري داشته باشند.شهروندان مي توانند در تفكيك از مبداء ،عدم نخاله ريزي در احداث ساختمانها و زباله پراني در معابر عمومي و پاركها و فضاي سبز كمك شاياني به تنظيف و بهداشت شهري داشته باشند تا همواره شاهد شهري تميز و پاكيزه باشيم.اجراي طرح خدمات محله اي و پاكسازي كانالها همراه با فصل گرم از جمله اقدامات انجام يافته در اين حوزه مي باشد.
درنهايت بهبود و ارتقاء كيفيت محيطي و وضعيت كالبدي شهري توجه به پاكيزگي ، سدمعبري و زيبايي فضاي شهر و رفع انواع آلودگي هاي زيست محيطي از اهداف مهم اين معاونت میبا شد.