1 اردیبهشت 1399
شماره خبر: 233622

تکریم ارباب رجوع اولویت کاری حوزه خدمات شهری خواهد بود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

تکریم ارباب رجوع اولویت کاری حوزه خدمات شهری خواهد بود


در جلسه ای که با حضور مهندس مساعد معاون اداری و مالی ، مهندس امینی معاونت خدمات شهری ، مسئولین واحدها و کارکنان این حوزه برگزار گردید بر تکریم ارباب رجوع ، رعایت سلسله مراتب و خدمات رسانی شبانه روزی تاکید شد .
امینی با اشاره به ماموریت‌های محوله مبنی بر ارتقاء سطح خدمات بر حضور منظم و مستمر پرسنل تاکید کرد و خواستار احترام به یکدیگر و رعایت سلسله مراتب اداری شد . وی با تقدیر از زحمات کارکنان از برنامه های مشخص و مدونی سخن گفت که با همکاری کلیه کارکنان و بهره گیری از تجربیات پرسنل در این حوزه اجرا خواهد شد .مهندس مساعد معاونت اداری مالی که به نمایندگی از شهردار در این جلسه حضور داشت با تقدیر از زحمات پرسنل بر همکاری با معاونت جدید تاکید کرد و تغییرات صورت گرفته را زمینه ساز پویایی و خدمت رسانه بهتر دانست .مهندس جلیل امینی که بیش از این بعنوان مسؤل امور مالی و رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی تجربه خدمت دارد شناخت مناسبی از شهر و پرسنل داشته و امیدواریم این انتخاب شایسته منشأ خدمات خیری‌ برای شهروندان باشد .