13 بهمن 1398
شماره خبر: 230012

شهرداری، شورا را در جریان احکام دعاوی قرار دهد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

شهرداری، شورا را در جریان احکام دعاوی قرار دهد


رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسلامی شهر کرج گفت: در رابطه با احکام دعاوی مربوطه به شهرداری، درخواست دارم برای اطلاع از حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری، شورای اسلامی شهر در جریان آراء صادره قرار گیرد.

محمدحسین خلیلی اردکانی در صد و هشتاد دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر طی تذکری اظهار داشت: به دلیل مشغله زیاد برخی مدیران و یا عدم آشنایی کامل با مسائل حقوقی لازم است آموزش های لازم در رابطه با شرح وظایف خود در خصوص مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری انجام شود تا کارشناسان مربوطه تسلط کافی را داشته باشند تا حقی از شهرداری تضییع نشود.این مسئول تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی، نحوه ارسال ابلاغ به اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به شهرداری و سازمانهای تابعه از طریق سامانه مشخص اخذ و نسخه ای از آن ضمن ابلاغ به مخاطب در سوابق پرونده حقوقی درج و عندالزوم در جریان رسیدگی و حمایت نتایج حاصله قرار گیرد. رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در صورت عدم توجه به شیوه فوق و عدم ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه، احتمال بی اطلاعی توسط واحدهای ذیربط موجب تضییع حقوق افراد مسئول یا شهرداری خواهد بود.خلیلی اردکانی یادآور شد: درخواست دارم موضوعات مطرح شده توسط شهردار پیگیری و از طریق مشاور حقوقی شورای شهر دنبال شود. وی با اشاره به گزارشات مربوط به محکومیت سازمان پسماند گفت: کمیسیون بند 20 ماده 55 مربوط به مشاغل مزاحم جلسات خود را منظم برگزار می کند و از حدود بیش از یک ماه پیش از مناطق خواسته تا نسبت به انتخاب فرد پیگیر در مورد ماده فوق در منطقه اقدام و جلسات کمیسیون بدوی را تشکیل دهند که برخی از مناطق هنوز اقدام به این کار نکرده لطفاً شهردار دستور دهند در اسرع وقت اقدامات فوق انجام شود.