29 دی 1398
شماره خبر: 229180

بازدید کارشناسان امور شهری استانداری از نحوه خدمات رسانی شهرداری گلسار

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

بازدید کارشناسان امور شهری استانداری از نحوه خدمات رسانی شهرداری گلسار


کارشناسان دفتر امور شهری و شوراها و اداره کل مدیریت بحران استانداری البرز با حضور در شهرداری گلسار از وسایل و تجهیزات خدمات رسانی شهرداری در فصل زمستان بازدید به عمل آوردند.
مهندس قاسمی کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و مهندس سرعتی کارسناس اداره کل مدیریت بحران استانداری ضمن تقدیر از مجموعه مدیریت شهری گلسار در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان بیان داشتند امکانات و تجهیزات بیشتری مورد نیاز شهرداری می باشد.سید مهدی سادات رسولشهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهر گلسار نیز ضمن خوش آمد گویی بیان داشت: شهرداری گلسار با توجه به کمبود امکانات به یاری خدواند متعال و زحمات کارکنان و همراهی شهروندان تا کنون مشکل خاصی نداشته و در خدمات رسانی در حوزه شهری از هیچ اقدامی دریغ ننموده است و امیدواریم با مساعدت مسئولین ذیربط شاهد خرید ماشین آلات و تجهیزات بیشتری در راستای خدمات رسانی هر چه بیشتر به شهروندان باشیم. در پایان کارشناسان استانداری به همراه شهردار گلسار و مسئولین مربوطه از ماشین آلات و تجهیزات شهرداری گلسار بازدید به عمل آوردند.