15 آبان 1398
شماره خبر: 224414

بلوار علامه جعفری مناسب سازی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

بلوار علامه جعفری مناسب سازی شد


معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج از اجرای عملیات مناسب‌سازی و بهسازی تردد عرضی عابرین پیاده در بلوار علامه جعفری حدفاصل خیابان عسگری تا زیرگذر شهدای البرز خبر داد.
محمدرضا احمدی نژاد با اشاره به اینکه افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده اولویت است، اظهار داشت: افزایش ایمنی عبور عرضی عابرین پیاده به کاهش تصادفات منجر به جرح و فوت شهروندان منتهی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه عملیات مناسب‌سازی تردد عرضی عابرین پیاده در بلوار علامه جعفری حد فاصل خیابان عسگری تا زیرگذر شهدای البرز در حال انجام است، گفت: مناسب‌سازی و بهسازی مسیر تردد عرضی عابرین پیاده در این محدوده در بیش از ۱۰ نقطه انجام می شود.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرج همچنین همسطح سازی پیاده‌روهای این مسیر را از دیگر اقدامات انجام گرفته عنوان کرد و یادآور شد: عملیات کفپوش‌گذاری پیاده رو و رفیوژ میانی در نقاط مختلف این مسیر نیز اجرایی خواهد شد.