10 مهر 1398
شماره خبر: 222211

وزارت کشور صلاحیت شهردار منتخب فردیس را تایید نکرد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

وزارت کشور صلاحیت شهردار منتخب فردیس را تایید نکرد


رئیس شورای اسلامی شهر فردیس اعلام کرد وزارت کشور طی نامه ای صلاحیت شهردار منتخب فردیس را تایید نکرد.
سید حسن افتخاریان افزود: در این نامه آمده است که با توجه به مخالفت مراجع ذیصلاح با انتصاب سیدمهدی فاطمی به عنوان شهردار فردیس طبق تبصره ماده سه با انتصاب نامبرده مخالفت می گردد.وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در امور شهر و شهرداری در اسرع برای انتخاب شهردار جدید اقدام خواهیم کرد.شهرداری فردیس سال ۹۶ از کلانشهرکرج منفک و به عنوان شهرداری مستقل آغاز به کار کرد.منوچهرغفاری اولین شهردار فردیس دو ماه پیش استعفا کرد و اکنون این شهرداری توسط مسعود نجفی به عنوان سرپرست اداره می شود.

منبع ایرنا