19 شهریور 1398
شماره خبر: 220672

اولین رویداد ملی شتاب در مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

اولین رویداد ملی شتاب در مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج برگزار شد


سرپرست مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج از برگزاری اولین رویداد شتاب مبلمان شهری در این مرکز خبر داد.
سید علی اکبر میروکیلی اظهار داشت: این رویداد با هدف ایجاد انگیزه علمی - تحقیقاتی، ارتقاء توان تخصصی دانشجویان و ارائه ایدههای نوین در حوزه خدمات شهری با شرکت قریب به ۳۰ تیم برگزار شد.این مسئول تصریح کرد: در این رویداد شاهد شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برتر و توجه ویژه به ایده پردازیهای نوین بودیم.سرپرست مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج افزود: در این رویداد شاهد حضور تیم‌هایی از دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه الزهرادانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم پزشکی البرز، دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه غیر انتفاعی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و یزد، سازمان سیما،منظر شهرداری کرج و ۵ تیم از مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج بودیم.میروکیلی بیان کرد: در این رویداد ملی، تیم سازمان سیما و منظر شهرداری کرج رتبه اول، مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به صورت مشترک به عنوان تیمهای دوم و تیم دانشگاه تهران و علمی کاربردی شهرداری کرج حائز رتبه سوم شدند.