9 شهریور 1398
شماره خبر: 220148

احد رسولی -رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری و بافت های فرسوده

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

احد رسولی -رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری و بافت های فرسوده


در روند بررسی لوایح و مطالعات پرونده ­های ارجاعی به کمیسیون معماری و شهرسازی در بعضی موارد با گزارش کذب مامورینِ بازدید و عکس برداری ناقص و غیرواقعی مواجه هستیم که باید این موضوع پیگیری شود.
احد رسولی در نطق پیش از دستور صد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: حضور مدیران در کمیسیون معماری و شهرسازی به منظور مشارکت، هم افزایی و کمک به تصمیم ­گیری ها ضروری است. وی با بیان اینکه برخی از معاونین و مدیران ارشد شهرداری در جلسات کمیسیون معماری و شهرسازی شرکت نمی­ کنند، گفت: این موضوع تعویقِ رسیدگی به درخواست شهروندان را در پی دارد.رییس کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت های فرسوده شورای اسلامی شهر کرج افزود: طبق تبصره یک ماده ۱۳ فصل پنجم در خصوص "حضور شهردار و سایر مسئولین ذیربط و نحوه ی شور لوایح و طرح­‌ها" آیین­ نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج، به شهردار کرج تذکر داده می‌شود به معاونین، روسای سازمان‌ها و شهرداران مناطق دستور دهد در جلسات کمیسیون شخصا حضور داشته باشند تا در بررسی لوایح و درخواست شهروندان خللی ایجاد نشود.وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در روند بررسی لوایح و مطالعات پرونده های ارجاعی به کمیسیون معماری و شهرسازی در بعضی موارد با گزارش کذب مامورین بازدید و عکس برداری ناقص و غیر واقعی مواجه هستیم، تاکید کرد: از مدیران مناطق انتظار می­ رود در اینگونه موارد با متخلفین به طور جدی برخورد کنند.