5 شهریور 1398
شماره خبر: 219917

دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد : شهروندان خواسته های قانونی خود را از شهرداری مطالبه کنند ، شهرداری نهادی پاسخگوست.

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد : شهروندان خواسته های قانونی خود را از شهرداری مطالبه کنند ، شهرداری نهادی پاسخگوست.


بهمنی شهردار هشتگرد در جلسه ملاقات عمومی که هر هفته سه شنبه در دفتر شهردار برگزار می گردد از مراجعه کنندگان خواستار مطالبه درخواست های قانونی خود از شهرداری شد.
وی گفت : شهرداری نهادی خدمات‌رسان و پاسخگوست و شهروندان حق دارند تا کم و کاستی های موجود را از این سازمان مطالبه کنند .وی تمام توان شهرداری را در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان دانست و افزود: بی شک گستردگی شهر موجب می گردد تا بعضی از نواقص و مشکلات از دید خادمان مردم مغفول بماند لذا شهروندان محترم که مالکین اصلی شهر هستند می توانند با ارائه مشکلات و راه حل آنها یاریگر شهرداری باشند .شهردار در جلسه ملاقات امروز به بررسی درخواست های شهروندان پرداخت و دستورات لازم را در راستای رفع مسائل و مشکلات در چارچوب قانونی صادر نمود. اغلب درخواست‌های شهروندان در خصوص مساعدت در پرداخت عوارض و تخصیص غرفه در بازار دستفروشان بوده است.