24 اسفند 1397
شماره خبر: 212286

مدیریت شهری باید بر احیای بافت های فرسوده پافشاری کند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

مدیریت شهری باید بر احیای بافت های فرسوده پافشاری کند


رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از حوادث گفت: مدیریت شهری کرج باید بر بازسازی ، نوسازی و احیای کامل بافت فرسوده شهری پافشاری کند.
احد رسولی در نشستی اظهارداشت: احیای بافت های فرسوده شهری کار بزرگی است که در دوره های قبل مغفول مانده است.وی ادامه داد: بدون شک اگر شهرداری در طول سال های گذشته بخشی از بودجه خود را برای نوسازی این بافت ها اختصاص می‌داد و شورا هم بر احیای این فضاها پافشاری کرده بود، ما شاهد این بخش زیادی بافت فرسوده شهری نبودیم.رسولی با بیان اینکه نگاه ویژه شورای پنجم بر احیای بافت‌های فرسوده معطوف است ، توضیح داد: شورای شهر کرج اهتمام ویژه ای برای احیای بافت‌های فرسوده دارد و به همین منظور کمیسیونی با عنوان شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده تشکیل داده است.رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: در این کمیسیون مسائل و مشکلات موجود برای احیای بافت‌های فرسوده شهری با جدیت بررسی و برای رفع آنها برنامه ریزی لازم صورت می‌گیرد.رسولی بیان داشت: برای احیای بافت‌های فرسوده شهری در راستای نیازسنجی محلات اقدام می‌کنیم و در این مسیر از مشارکت و ایده های هیات امنای محلات و دفاتر توسعه درون محله ای بهره می گیریم.عضو شورای شهر کرج با تاکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در احیای بافت های فرسوده ادامه داد: ارتباط و مشارکت شهروندان نقش به سزایی در تحقق اهداف پیش بینی شده در این حوزه دارد به همین دلیل به دنبال جذب مشارکت حداکثری آنها از راه‌های مختلف هستیم.کلانشهر کرج حدود یک هزار هکتار بافت فرسوده و غیر مقاوم شهری دارد.

منبع ایرنا