30 بهمن 1397
شماره خبر: 210835

هشتمین جلسه کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

هشتمین جلسه کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج برگزار شد

هشتمین جلسه کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت های فرسوده شورای اسلامی شهر کرج به ریاست احد رسولی برگزار شد.
این جلسه به ریاست احد رسولی و حضور فرج اله ایلیات و سارا دشت گرد از اعضای کمیسیون برگزار شد و به مدت 2 ساعت ادامه داشت. معاون شهرسازی شهرداری مرکز و تعدادی از مدیران مناطق 10 گانه شهرداری کرج به منظور دفاع از لوایح مطروحه در جلسه حضور داشتند و توضیحات لازم را به نمایندگان مردم ارائه کردند.در این جلسه لوایح مرتبط با چند پلاک ثبتی و تقاضا برای احداث طبقه مازاد در ازای پرداخت بهای خدمات، تامین پارکینگ و رعایت ضوابط و اصول شهرسازی مطرح شد که اعضای کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات خویش با آنها موافقت کردند.سارا دشت گرد از اعضای کمیسیون طی سخنانی گفت: متاسفانه یکی از موضوعاتی که موجب تضییع حقوق شهروندان و مغفول ماندن ضوابط شهرسازی گردیده، بحث ایجاد حق به واسطه پلاک های همجوار است، به نحوی که عدم قاطعیت و برخورد لازم با تخلف یک سازنده و احداث طبقه مازاد، موجب مخدوش شدن خط آسمان در تمام آن محور می شود و همچنین توازن سرانه های خدماتی را نیز خدشه دار می سازد. احد رسولی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج نیز تاکید کرد که رسالت ما صیانت از حقوق شهر و شهروندان است و در بررسی لوایح ارسالی از سوی شهرداری و تقاضا برای ارائه تراکم یا طبقه مازاد و موارد این چنینی، هم جانبِ حقوق شهروندان و هم جانبِ حقوق مادی شهر را در نظر می گیریم تا عدالت و شفافیت محقق شود.یادآور می شود کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای اسلامی شهر کرج یکی از 9 کمیسیون تخصصی این شورا می باشد که بررسی و چکش کاری و اعلام نظر در خصوص لوایح مرتبط با این محورهای این کمیسیون را عهده دار است و ریاست آن بر عهده احد رسولی قرار دارد. یادآور می شود فرج اله ایلیات نایب رئیس، مهدی حاجی قاسمی دبیر، عباس زارع و سارا دشت گرد نیز اعضای این کمیسیون هستند.