14 شهریور 1397
شماره خبر: 201175

4 ایستگاه به مجموع 7 ایستگاه فعال پروژه قطارشهری کرج اضافه می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

4 ایستگاه به مجموع 7 ایستگاه فعال پروژه قطارشهری کرج اضافه می شود


سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج در سی و سومین جلسه کارگروه فنی و اجرایی پروژه خط 2 سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج گفت: در صورت تزریق به موقع منابع مالی، ظرف ماه آینده چهار ایستگاه به مجموع هفت ایستگاه فعال پروژه قطار شهری کرج اضافه می شود.
علی اصغر صلواتی با اشاره به بررسی مجموعه اقدامات صورت گرفته در پروژه قطارشهری طی 2 هفته اخیر، تعداد ماشین آلات مستقر و فعال در پروژه را 467 دستگاه اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 544 نیروی انسانی در بخش های مختلف مهندسی، مدیریتی، پشتیبانی و کارگری در سیستم پیمانکار مشغول به کار هستند. وی همچنین به درخواست پیمانکار در خصوص تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت استملاک اراضی مورد نیاز در ساخت پروژه اشاره کرد و گفت: مقرر شده این امر در جلسه آتی کارگروه با حضور مدیرکل املاک شهرداری کرج مطرح و پیگیری شود. این مسئول در خصوص نهایی سازی مباحث مربوط به طراحی های پروژه خط 2 قطارشهری کرج اظهار داشت: در این خصوص مقرر شد در بخش های ساختمانی، مطالعات صورت گرفته در هر بخش طی یک پروسه 3 ماهه و در بخش تجهیزاتی طی یک زمانبندی 9 ماهه تا مرحله تیه اسناد مناقصه و خرید تجهیزات توسط پیمانکار، انجام و به تایید مشاور و کارفرما برسد. سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج با بیان اینکه پیمانکار نسبت به برگزاری مناقصه و واگذاری اجرای ایستگاه‌های شهید سلطانی امام حسین، فردوسی و هفت تیر با دعوت از شرکت‌های صاحب صلاحیت که به تائید مشاورکارفرما رسیده‌اند اقدام کرده است، اضافه کرد: فرآیند تجهیز کارگاه و شروع کار نیز در دست اقدام می‌باشد و راه اندازی ایستگاه ها براساس سناریوهای از پیش تعیین شده در اولویت قرار گرفته‌. صلواتی همچنین از طراحی فضای بیرونی ایستگاه ها در سطح شهر با دعوت عمومی جهت برگزاری مسابقه ای به این منظور یاد کرد و افزود: مقرر شد، در این خصوص هیات داوری متشکل از متخصصین امر توسط مشاور کارفرما و با راهبری احد رسولی، عضو شورای شهر کرج تشکیل شود. به گفته صلواتی، با توجه به شروع عملیات اجرایی تکمیلی ساختمان مرکز فرمان، در جلسه آتی کارگروه، گزارشی از روند اجرا توسط پیمانکار پروژه ارائه می شود. لازم به ذکر است، سی و سومین جلسه کارگروه فنی و اجرایی پروژه خط 2 متروی کرج با حضور، محمدحسین خلیلی اردکانی و احد رسولی اعضای شورای اسلامی شهر کرج، علی اصغر صلواتی سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی و سایر مدیران و کارشناسان کارفرما، مشاور و پیمانکار پروژه برگزار شد.