31 تیر 1397
شماره خبر: 198760

شهرداری کرج در پرونده های حقوقی دائما محکوم نمی شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

شهرداری کرج در پرونده های حقوقی دائما محکوم نمی شود


قائم مقام شهردار کرج، در پاسخ به یکی از اعضای شورای شهر گفت: شهرداری کرج در پرونده های حقوقی دائما محکوم نمی شود.
این واکنش قائم مقام شهردار کرج به اظهارات اخیر سارا دشتگرد عضو شورای شهر کرج بود که گفته است: شهرداری کرج در اکثر پرونده های حقوقی محکوم می شود. علیرضا عسگری اظهار داشت: محکومیت شهرداری در پرونده ها بصورت دایمی صحت ندارد و شهرداری با دفاع خوب از حقوق خود در اکثر پرونده ها موفق عمل کرده است. مدیر کل حقوقی شهرداری کرج ادامه داد: مباحث حقوقی از حوزه نظرات شخصی خارج بوده و کاملا علمی و تخصصی است. عسگری تصریح کرد: بطور کلی برای حل معضلات، چنانچه ذره ای مهارت به خرج داده شود از عیب جویی، کلی گویی و تشحیذ اذهان ناشی از نگرش غیر حرف ای، فقر و فقد اطلاعات کافی از قواعد حقوقی در روند رسیدگی به پرونده ها پرهیز می شود. وی تاکید کرد: نباید با انتقال مطالب خلاف واقع و سیاه نمایی در فعالیت ها، انگیزه، نحوه پیگیری و دفاع مناسب اختلال ایجاد کرد. اصلاح امور و برخورد صحیح و موثر در هر حوزه کاری، نیازمند تخصص و مهارت مربوط به خود است.