19 تیر 1397
شماره خبر: 198235

گام برداشتن مسولان درمسیر هموارسازی موانع قطار شهری کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

گام برداشتن مسولان درمسیر هموارسازی موانع قطار شهری کرج


رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شورای اسلامی شهر کرج، با حضور در بیست و هفتمین جلسه کارگروه فنی اجرایی پروژه خط 2 قطارشهری کرج از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
احد رسولی عضو ناظر شورای اسلامی در سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری، در جلسه یاد شده، به رفع مشکلات مطرح شده از سوی کارشناسان این سازمان پرداخت و خواستار تلاش بیشتر مسولان مربوطه به منظور فراهم کردن رفاه شهروندی شد. وی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت صورت گرفته اعلام کرد: می بایست کارگروهی به منظور تثبیت استملاک زمین های مورد نیاز عملیات اجرایی پروژه تشکیل شود تا خللی در روند عملیات طراحی و اجرا به وجود نیاید.در ادامه جلسه بنا به دستور صلواتی سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی و تاکید عضو ناظر شورا در این سازمان، مقرر شد یکسان سازی طراحی معماری ورودی ایستگاه ها و نمای داخلی آن به صورت ویژه و متناسب با شرایط بومی و هویتی شهر کرج در دستور کار قرار گیرد. شایان ذکر است پس از ارایه گزارشات و پیگیری مصوبات، بازدید جامعی از عملیات اجرایی ایستگاه صورت گرفت و مسولان حاضر از نزدیک در جریان جزییات کاری قرار گرفتند. لازم به توضیح است، این جلسه در محل ایستگاه 45 متری گلشهر و با حضور رسولی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، صلواتی، سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی و دیگر مسولان سازمان و کارشناسان مربوطه برگزار شد.