4 اردیبهشت 1397
شماره خبر: 194229

دفاتر تسهیلگری، روند نوسازی بافت های فرسوده را شتاب می بخشند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

دفاتر تسهیلگری، روند نوسازی بافت های فرسوده را شتاب می بخشندسرپرست منطقه 11 شهرداری کرج، از راه اندازی دفتر تسهیل گری نوسازی بافت های فرسوده در این منطقه خبر داد.
سید جواد موسوی گفت: دفتر تسهیل گری و نوسازی بافت های فرسوده این منطقه با هدف اعتمادسازی عمومی در حوزه بافت های فرسوده و افزایش سرعت و کیفیت نوسازی در این بافت ها ره اندازی شده است.وی گفت: در این دفتر خدماتی اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیانی که قصد نوسازی بناهای خود را دارند از جمله معرفی امتیاز های در نظر گرفته شده نظیر امتیازات پیش بینی شده در نظام مهندسی ، اعمال ۵۰٪ تخفیف عوارض صدور پروانه ، معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات بانکی با نرخ ۹٪ برای نوسازی بافت های فرسوده صورت می گیرد.همچنین در پی راه اندازی این دفاتر در بافت های فرسوده کرج، بسترهای مشارکتِ فعال و فراگیر ساکنان به منظور احیاء و نوسازی بناهای قدیمی و فرسوده شهر فراهم شده و موجب افزایش خدمت رسانی به مردم این محلات می شود.سرپرست منطقه 11 کرج با اشاره نقش محوری مردم در نوسازی بافت های فرسوده اضافه کرد: به کارگیری روش های مشارکتی حقیقی در مدیریت محله برای نوسازی بافت فرسوده، شیوه ای نوین است که با راه اندازی دفاتر تسهیلگری در محله های فرسوده شکل گرفته است.وی بیان کرد: عمده ترین و اصلی ترین وظیفه این دفاتر، برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده و معرفی مشوق ها، تسهیلات و معافیت های موجود و حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه های نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها و همچنین ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی و انجام پژوهش های میدانی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.