9 خرداد 1395
شماره خبر: 163876

جلسه هماهنگی و توجیهی کمیته های بررسی کننده طرح تفصیلی برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

جلسه هماهنگی و توجیهی کمیته های بررسی کننده طرح تفصیلی برگزار شد


نخستین جلسه هماهنگی و توجیهی اعضای کمیته های بررسی کننده اسناد پشتیبان پیش نیاز تدوین الگوی توسعه طرح تفصیلی شهر کرج، در قالب کمیته های برنامه ریزی و شهرسازی، پدافند غیرعامل و ایمنی، اجتماعی و اقتصادی اسناد پشتیبان طرح در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج برگزار شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در خصوص علت برگزاری این جلسه اظهارداشت: با توجه به اینکه فرآیند تهیه طرح تفصیلی شهر کرج و برداشت وضع موجود شهر به اتمام رسیده، مشاورین چهارگانه طرح، بر اساس شرح خدمات قراردادها در حال تهیه گزارشات مرحله شناخت برای هر یک از زون های خود می باشند. احدالله احمدی پرگو بیان داشت: تاکنون تمامی گزارشات در قالب 14 جلد گزارش در جنبه و ابعاد مختلف شناخت شهر، برای هر یک از زون های چهارگانه شهر به شهرداری ارائه شده است. وی اضافه کرد: در همین راستا و به جهت استفاده از توان علمی، اجرایی و تخصصی تمامی بدنه شهرداری و حتی سایر سازمان¬ها و نهاد¬های موثر شهری در روند تهیه طرح، معاونت شهرسازی و معماری، اقدام به ایجاد 5 کمیته تخصصی در زمینه های برنامه ریزی و شهرسازی، کمیته پدافند غیرعامل و ایمنی، و کمیته اجتماعی و اقتصادی اسناد پشتیبان طرح، نموده است. به گفته این مسئول، با عضویت حدود 20 نفر از حوزه ها و سطوح مختلف مدیریتی و شهری، این اسناد جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار اعضای هر یک از کمیته ها قرارداده شده است تا جمع بندی پیش از تدوین چشم انداز و الگوی توسعه، بر اساس اعلام نظر مجموع اعضای کمیته ها، انجام شود. احمدی پرگو تاکید کرد: اعضای این کمیته ها حدود 100 نفر از بدنه کارشناسی، مدیریتی، دانشگاهی و نهادهای استانی می باشند. وی خاطرنشان کرد: در همین راستا در روز گذشته جلسات سه گانه ای با حضور سه کمیته اجتماعی واقتصادی، کمیته برنامه ریزی و شهرسازی، کمیته ایمنی و پدافند غیرعامل، مدیر پروژه طرح و اعضای تیم تخصصی راهبری، با موضوع " جلسه هماهنگی و توجیهی اعضای کمیته بررسی اسناد پشتیبان طرح" در محل باشگاه میلاد کرج برگزار شد. معاون شهردار در امور شهرسازی و معماری، افزود: این جلسه با هدف آشنایی با نحوه بررسی اسناد و مدارک پشتیبان طرح تفصیلی آتی و همچنین زمان بندی ارایه نظرات اعضای هر کمیته تشکیل گردید. در جلسه مذکور بر اساس موضوعات مطرح شده، تعداد 14 سند طرح تفصیلی با همراه شرح خدمات نحوه عملکرد مشاورین چهارگانه طرح مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است در ابتدای جلسه، رئیس کمیته به شرح توضیحات کلی و بیان اهمیت هر بعد از اسناد پشتیبان پرداخته و در ادامه دبیر طرح به شرح تفصیلی تر هر سند و لزوم بررسی و مقایسه تمامی ابعاد گزارشات با مفاد و بندهای شرح خدمات ارایه شده مشاورین، توسط اعضای کمیته پرداخت. اهمیت فراوان اسناد مرحله شناخت و آشنایی با نقطه نظرات مدیریتی و کارشناسی از نکات مهم جلسه مذکور اعلام و مقرر شد طی دو هفته آتی کلیه گزارش ها توسط اعضاء مطالعه، بررسی و طی دو جلسه آتی نهایی و جمع بندی گردد.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود