17 فروردین 1395
شماره خبر: 160665

انتصابات در بازرسی سازمان ها و مناطق تابعه در شهرداری کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

انتصابات در بازرسی سازمان ها و مناطق تابعه در شهرداری کرج


مسئولان بازرسی در برخی سازمان ها و مناطق تابعه شهرداری کرج طی حکمی از سوی مدیر کل اداره بازرسی شهرداری کرج تودیع و معارفه شدند.
مسئولان بازرسی مناطق 1 و 9 و سازمان های عمران نوسازی، تاکسیرانی، مدیریت پسماند، پارکها و فضای سبز، زیباسازی و خدمات موتوری شهرداری کرج در مراسم هایی جداگانه تودیع و معارفه شدند.
در این جابجایی ها مهراب سعادت که در جایگاه مسئولیت بازرسی سازمان عمران نوسازی شهرداری کرج بود در منطقه 9 در همان جایگاه مشغول به فعالیت شد و امیر شامی که پیش از این مسئول بازرسی در منطقه 1 بود بر کرسی مسئولیت بازرسی در سازمان عمران و نوسازی تکیه زد. طیبه حقیقت جو از کارشناس های ستادی شهرداری مرکز به عنوان مسئول بازرسی سازمان زیباسازی معرفی شد. نادر رشمئی، مسئول بازرسی سازمان پارکها به عنوان مسئول بازرسی منطقه 1 و علی آقاجانی پس از اهدا مسئولیت خود در سازمان زیباسازی به عنوان مسئول بازرسی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج معرفی شدند. مجید یوسفی نیز به عنوان مسئول بازرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی معرفی شد؛ وی پیش از این به عنوان مسئول بازرسی در سازمان مدیریت پسماند و منطقه 9 شهرداری کرج به صورت مشترک فعالیت می کرد. محمود امین رنجبر از مسئولیت بازرسی در سازمان تاکسیرانی تودیع و بر صندلی این مسئولیت در سازمان خدمات موتوری تکیه زد؛ علیرضا مرادی نیز که پیش از این در سازمان خدمات موتوری فعالیت می کرد به عنوان مسئول بازرسی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج معرفی شد.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود