6 دی 1394
شماره خبر: 155354

جمع آوری سگهای ولگرد در طالقان

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

جمع آوری سگهای ولگرد در طالقان


مسئول خدمات شهری شهرداری طالقان از عملیات زنده گیری سگ های ولگرد در طالقان خبر داد.
صادقی مسئول خدمات شهری شهرداری طالقان گفت: به منظورجلوگیری از مزاحمت سگ های ولگرد واحساس امنیت شهروندان در سطح شهر،همچنین دوری از نشر بیماری های احتمالی ،اقدام به زنده گیری سگهای ولگرد نموده ایم وتا کنون 17قلاده از این سگها به مراکز نگهداری انتقال داده شده ،که در بین آنها سگ های بیمار و آلوده نیز وجود داشت و این عملیات تا جمع اوری کامل سگ های ولگرد از سطح شهر ادامه خواهد داشت.