19 بهمن 1393
شماره خبر: 137260

نمایندگان خانه ملت مهمان نمایندگان پارلمان شهری شدند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

نمایندگان خانه ملت مهمان نمایندگان پارلمان شهری شدند


سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، از پیگیری مطالبات شهر و شهروندان با حضور نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در صحن پارلمان شهری خبر داد و گفت: این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است.
داوود وحیدی با اعلام اینکه هم اکنون جلسه علنی شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان مردم این استان در خانه ملت در حال برگزاری است، تاکید کرد: مطالبات شهر و شهروندان در این جلسه از سوی نمایندگان دو پارلمان ملی و محلی پیگیری می شود. وحیدی با بیان اینکه یکی از اهداف شکل گیری شوراها، ایجاد ارتباط قدرتمند بین بخش های مختلف شهری به منظور افزایش کیفیت خدمات رسانی بوده است، انجام نظارت بر نحوه صحیح اجرای امور از سوی دستگاه های مختلف شهری را نیز به عنوان یکی از اصول اساسی عملکرد نمایندگان مردم در شوراها مطرح کرد. وی اضافه کرد: این همکاری با دستگاه های مختلف شهری و نظارت بر عملکرد آنها از طریق تعامل با نمایندگان مجلس تسهیل خواهد شد؛ از این منظر برگزاری جلسات با نمایندگان شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص تمامی مشکلات شهر و شهروندان مد نظر شورا قرار دارد و می کوشیم در سایه این تعاملات، به دغدغه های شهروندان در حوزه های مختلف پاسخ گوییم. این مسئول، عضویت نمایندگان کرج در کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون صنایع و معادن و نیز کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی را فرصتی ارزنده برای شهر ارزیابی کرد که این امر در رفع مشکلات شهری بسیار اثرگذار خواهد بود. سخنگوی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه جلسه با حضور نمایندگان مردم استان البرز در خانه ملت، از صبح امروز آغاز شده، از استمرار این جلسه تا ساعاتی دیگر خبر داد.