18 شهریور 1393
شماره خبر: 128985

سازمان فاوا درخواستهای شهروندان کرجی را در نمایشگاه گل ثبت الکترونیکی می کند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

سازمان فاوا درخواستهای شهروندان کرجی را در نمایشگاه گل ثبت الکترونیکی می کند


ثبت الکترونیکی درخواست های شهروندان در خصوص آبیاری قطره ای و هرس و جا به جایی درختان، فصل مشترک سازمان فاوا و سازمان پارک ها در سومین نمایشگاه گل و گیاه شد.
مدیر روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص حضور سازمان فاوا در نمایشگاه گل و گیاه گفت: به منظور تسهیل ارایه خدمات در حوزه آبیاری قطره ای و قطع و هرس درختان، طی درخواست سازمان پارک ها از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرم های الکترونیکی ثبت درخواست توسط کارشناسان سازمان فاوا طراحی شد و از طریق پرتال شهرداری کرج و صفحه اختصاصی سازمان پارک ها در اختیار شهروندان قرار گرفت. شهاب زرین پناه افزود: در فاز نخست پروژه همیاری با شهروندان در خصوص اجرای طرح آبیاری قطره ای در باغچه منازل، منطقه 3 و 6 به دلیل موقعیت ویژه و مشکل دسترسی به منابع آب از طریق حفر چاه در اولویت قرار گرفته اند و شهروندان این مناطق می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی karaj.ir و صفحه سازمان پارک ها، نسبت به پر کردن فرم های ثبت درخواست اجرای پروژه آبیاری قطره ای اقدام کنند. وی افزود: هدف ما از حضور در نمایشگاه گل و گیاه، معرفی فرم های الکترونیکی است که از سوی سازمان فاوا طراحی شده و همچنین ثبت درخواست های شهروندان نیز در صورت تمایل در محل غرفه سازمان فاوا نیز امکان پذیر است. مدیر روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادامه تاکید کرد: این نمایشگاه فرصت خوبی برای تعامل با دیگر سازمان ها و نهادهاست و باید از این فرصت برای معرفی دستاوردهای سازمان فاوا بهره بگیریم تا زمینه همکاری های مشترک با دیگر سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه شهرداری کرج نیز فراهم شود. زرین پناه اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات آمادگی ارایه سرویس های الکترونیکی، نرم افزاری و سخت افزاری به تمامی سازمان ها و نهادها را دارد و امیدواریم این نمایشگاه، زمینه ای برای فتح باب همکاری ها باشد. وی افزود: عباس زارع مدیرعامل سازمان پارک ها نیز با حضور در غرفه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار امیدواری کرد که همکاری ها در ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان افزایش یابد.