15 شهریور 1393
شماره خبر: 128732

استقبال ویژه از فصل بازگشایی مدارس در منطقه 8 کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

استقبال ویژه از فصل بازگشایی مدارس در منطقه 8 کرج


مدیر منطقه 8 شهرداری کرج از تشکیل کمیته استقبال از مهر در این منطقه خبر داد و گفت: با راه اندازی این کمیته شهر را برای حضور هر چه بهتر دانش آموزان فراهم می کنیم.
ربی سعادت عنوان کرد: در راستای آماده سازی شهر تا قبل از اتمام فصل تابستان و آغاز فصل بازگشایی مدارس کمیته استقبال از مهر متشکل از واحدهای خدمات شهری، ترافیک و سایر دستگاه های خدمات رسان در شهرداری منطقه 8 تشکیل شد. ریی سعادت اظهار داشت: رنگ آمیزی دیوار مدارس، پاکسازی دیوار مدارس از نوشته های غیرمجاز، رنگ آمیزی سرعتگیرها در مجاورت مراکز آموزشی، جمع آوری پسماند از مدارس، خط کشی حیاط مدارس، پاکسازی و لایروبی آنها خصوصاً مجاور مدارس و مراکز آموزشی، پاکسازی نماهای شهری و پاکسازی و امحای پوسترهای تبلیغاتی و نصب تابلوها و علائم هشداردهنده و سایر اقدامات ترافیکی را از اهم فعالیتهای برنامه ریزی شده این کمیته در آستانه ی بازگشایی مدارس می باشد. سعادت افزود: در همین راستا دیوار مدارس شهید زنگنه و شهید کشاوری واقع در بلوار مولانا جمعاً به متراژ دو هزار مترمربع نقاشی و خطاطی شد و یک بلوک عابر پیاده مقابل مدرسه شهید زنگنه نصب می شود. وی همچنین از خطاطی و نقاشی مدرسه آسیه و سوم شعبان واقع در کوی کارمندان شمالی به متراژ دو هزار مترمربع خبر داد و گفت: سرعتگیر مقابل مدرسه آسیه هم مرمت شد. مدیر منطقه 8 شهرداری کرج هدف از تشکیل این کمیته را کمک به ارتقای خدمات فرهنگی و آموزشی و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و به ویژه دانش آموزان منطقه و کمک به افزایش سطح ایمنی دانش آموزان و دانشجویان و بازسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی عنوان کرد.