5 مرداد 1393
شماره خبر: 126553

لزوم نوسازی بافت های فرسوده در منطقه 9 کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

لزوم نوسازی بافت های فرسوده در منطقه 9 کرج


مدیر منطقه 9 شهرداری کرج بر لزوم نوسازی بافت های فرسوده در سطح منطقه تاکید کرد و افزود: لزوم رسیدگی و بهسازی بافت های فرسوده و آموزش برای نوسازی از ضروریات است.
سعیدی کیا اجرای طرح های ویژه با هدف نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده را گامی در راستای پیشگیری از مشکلات آینده ذکر و عنوان کرد: وجود بافت فرسوده در منطقه آسیب های جدی در مسائل ایمنی، فرهنگی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. این مسئول مساحت محدوده قانونی منطقه 9 کرج در بافت مرکزی شهر را بیش از 690 هکتار بیان کرد و افزود: 26 هکتار از مساحت نام برده شده در بافت فرسوده قرار دارد. وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های لازم در خصوص نوسازی بافت های فرسوده در منطقه صورت گرفته است، افزود: سیاست اصولی منطقه 9 شهرداری کرج حمایت و تشویق همه جانبه شهروندان و سرمایه گذاران برای فعالیت در زمینه نوسازی بافت های فرسوده است. مدیر منطقه 9 شهرداری کرج با بیان اینکه احیای بافت های فرسوده از دغدغه های مدیریت شهری است، عنوان کرد: منطقه 9 کرج در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با همکای شهروندان و دستگاه های ذیربط برابر برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور در صدد احیای بخشی از بافت های فرسوده است. سعیدی کیا تصریح کرد: با توجه به تسهیلات اعطایی از جمله وام های بانکی توسط بانکهای عامل و خدمات فنی و مهندسی و تراکم های متعلقه، تخفیف عوارض و... تحقق این امر نیازمند تلاش و همکاری بیشتر شهروندان است.