4 تیر 1393
شماره خبر: 124642

کارگران خدمات شهری شهرداری شهر جدید از اول تابستان با البسه جدید در سطح شهر

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

کارگران خدمات شهری شهرداری شهر جدید از اول تابستان با البسه جدید در سطح شهر


کارگران شهرداری از ابتدای تابستان امسال لباس‌های کار با رنگ و طراحی جدید می‌پوشند.
کارگران شهرداری از ابتدای تابستان امسال لباس‌های کار با رنگ و طراحی جدید می‌پوشند. امیر زارعدار مسئول خدمات شهری در این رابطه گفت: طراحی و رنگ جدید لباس‌های کارگران خدمات شهری صورت گرفته و با تحویل آنها از این پس لباس کارگران جمع‌آوری زباله و نظافت شهری به رنگ آبی، نارنجی خواهد بود. وی در ادامه افزود: ویژگی بارز این لباسها جنس خنک، و سبک بودن آن می باشد که باتوجه به تغییر فصل، این تغییرات در انجام بهتر و سریعتر کار توسط کارگران خدمات شهری تأثیرگذار خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: شهرداری آراستگی کارگران خدمات شهری را از اولویت‌های خدماتی خود می‌داند، زیرا یکی از ارکان رعایت حقوق شهروندی آراستگی افرادی است که به نمایندگی از شهرداری با مردم درارتباط خواهند بود بنابراین از سوی شهرداری سالیانه به هریک از کارگران دو دست لباس کار داده می شود.