28 خرداد 1393
شماره خبر: 124233

دوره آموزش مهارتهای کارگری در مناطق 12 گانه برگزار می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

دوره آموزش مهارتهای کارگری در مناطق 12 گانه برگزار می شود


دوره آموزش مهارتهای کارگری در مناطق 12 گانه کرج به همت سازمان مدیریت پسماند کرج برگزار می شود.
این دوره های آموزشی از اول تیر ماه سال جاری آغاز و تا یکم شهریور ماه ادامه خواهد داشت. هدف از برگزاری این دوره آموزشی کاهش آسیب های شغلی و حفظ و ارتقاء سلامت کارگران عنوان شده است. این دوره آموزشی توسط واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج و با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری کرج برگزار می شود. شایان ذکر است پس از برگزاری آموزش برای کارگران، به منظور حفظ سلامت بیشتر آنها در بیماری های واگیردار، این کارگران واکسینه می شوند.