3 دی 1392
شماره خبر: 112527

تهیه پیش نویس لایحه راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات شهر کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

تهیه پیش نویس لایحه راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات شهر کرج


در نشست مشترک رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری، شهرسازی و سیمای شهری شورای اسلامی شهر کرج با مدیرعامل و معاونین سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج اهم فعالیت و عملکرد سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج در خصوص بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مصوب تشریح شد.
در ابتدای این نشست مشترک علی سلطانی مقدم ضمن خیر مقدم به حجت الله غلامرضایی و هیات همراه وی، گفت: یکی از مهمترین مواردی که می توان به عنوان مهمترین فعالیت و عملکرد این سازمان در خصوص بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مصوب به شمار آورد تهیه آلبوم نقشه های انطباق محدوده بافت فرسوده (بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) بر روی طرح تفصیلی مصوب در مقیاس 1:2000 و ارسال آن برای مدیران مناطق 12 گانه شهرداری با هدف تسهیل شناخت محدوده بافت های فرسوده مصوب و انطباق این محدوده ها با کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی در محیط Autocad و GIS (آبان ماه 92) و تهیه و تنظیم پیش نویس لایحه راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات دارای بافت فرسوده مصوب شهر کرج بوده است. وی در ادامه هدف از تهیه و تنظیم پیش نویس مذکور را در جهت ارائه خدمات تسهیل گری در زمینه های مختلف به ساکنان و مالکان پلاک های فرسوده عنوان کرد و تاکید کرد: با مصوب شدن این امر تسریع در روند بهسازی و نوسازی واحدهای فرسوده و بسترسازی مشارکت فراگیر و فعال شهروندان ساکن این بافت ها با هدف اجرایی کردن بند یک ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 7/2/88 هیأت وزیران بوجود خواهد آمد. این مسئول از دیگر اقدامات این سازمان در خصوص بهسازی و نوسازی بافت فرسوده را تنظیم و عقد قرارداد تهیه برنامه بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان عمران و نوسازی با مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران عنوان کرد و افزود: در این راستا براساس شرح خدمات و پیوست های این قرارداد، مشاور مذکور ضمن تهیه برنامه عملکرد سازمان در حوزه های عمران و نوسازی با افق بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، به بررسی محدوده های دارای بافت فرسوده مصوب شهر کرج اقدام و بر اساس مطالعات جامع خود در ابعاد کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... اولویت بندی محدوده های بافت فرسوده را در جهت اجرای پروژه های پیشگام و محرک نوسازی تعیین خواهد کرد و بر این اساس، به تهیه و تعریف پروژه های پیشگام در محلات دارای اولویت بهسازی و نوسازی اقدام خواهد کرد.
گردآوری و تدوین کلیه