24 مرداد 1391
شماره خبر: 10245

كارگاه آموزشی کارگران خدمات شهر در منطقه 4 برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

كارگاه آموزشی کارگران خدمات شهر در منطقه 4 برگزار شد

سپیدار آنلاین: معاون خدمات شهری منطقه 4 از برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی ویژه کاگران خدمات شهر خبر داد.
سید رسول حسینی بیان این خبر افزود: واحد آموزش و روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با همکاری مناطق 12 گانه شهرداری کرج اقدام به پرپایی کارگاه آموزشی و توجیهی ویژه گارگران خدمات شهر نموده است. این مسئول اظهار داشت: این جلسه با مشارکت خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری کرج به میزبانی خدمات شهری منطقه 4 شهرداری کرج برگزار شد که کلیه زحمت کشان این عرصه نیز در این جلسه حضور داشتند. معاون خدمات شهری منطقه 4 شهرداری کرج، با تاکید بر اهمیت و لزوم برگزاری کارگاه آموزشی گفت: این جلسه مورخ یکشنبه 22 مرداد ماه در محل فرهنگسرای شاهد واقع در فاز 4 مهرشهر با حضور کلیه عوامل خدمات شهری به مدت دو ساعت برگزار شد.
منبع: پایگاه خبری مدیریت شهری کرج