تصویر البرز سرفراز بخوان

البرز سرفراز بخوان

پرینت       شماره خبر: 79 02 تیر 1390 - 10:53 سپیدار آنلاین: سلام
سلامی به بلندی البرز استوار
سلام به کرج ایران کوچک
سلام به ساوجبلاغ سرزمین شیردلان و هنرمندان نامی کشور
سلام به نظرآباد مهد تمدن
سلام به طالقان زادگاه آزاد مردان تاریخ

البرز سرفراز بخوان