17 مرداد 1392
شماره خبر: 50107

تولد2 روزنامه پیام سپیدار

سپیدار‌آنلاین: گروه سرمقاله

تولد2 روزنامه پیام سپیدار


نهمین سال تولد2 روزنامه پیام سپیدار و دومین سال تولد پایگاه خبری تحلیلی سپیدار آنلاین مقارن است با 17 مرداد روز خبرنگار روزی که یاد آور اراده مجاهدانه مردان و زنانی است که برای بازگویی حقایق و باز تاباندن واقعیت ها، پرچم رسالت بزرگ اطلاع رسانی را بدست گرفته و چراغ راه جامعه خویش گشته اند.
مهدی جعفری - خداوند را سپاس می گوییم بار دیگر در این روز میمون و مبارک برایمان فرصتی پیش آمد تا با همدلی بیشتر بیندیشیم و قدردان مردمان مهربان و ولایی باشیم که یک سال دیگر به زعم تقویم و یک عمر به معنای واقعی صداقت و امانتداری، حس اندیشه و تفکر، تحلیل به حق و منصفانه، حفظ اصول اخلاقی در این حرفه و رعایت مصلحت و پرهیز از فضا سازی مخرب را برایمان به ارمغان آوردند تا منشور کارمان قرار دهیم تا بتوانیم خالصانه، همدل و همسو با اهداف نظام عالیه جمهوری اسلامی ایران، شانه به شانه مسئولین و سهیم در نقش آفرین ها و رویدادها استان حضور داشته و آرزویمان در بازتاب عملکردمان آن باشد که شادی و اعتماد چند سویه را برای مخاطبین عزیز سپیدار به ارمغان آوریم. هشت سال از آن روزها گذشت و گویا وارد نهمین سال فعالیت خود شدیم امسال هم مثل سال های قبل تصمیم به برپایی جشن با شکوه داریم که بزودی بر پا خواهد شد. در این هشت سالی با سختی ها و دشواری های بسیار اما با شوق تمام در انتشار 2 روزنامه پیام سپیدار کوشش کردیم تا 246 شماره به شما خوانندگان فهیم عرضه کنیم. کسانی که از نزدیک در عمر کوتاه تشکیل شدن استان البرز شاهد امکانات سپیدار بوده اند از دوام ما متعجب هستند با این همه ما از ایده آل ها بسیار فاصله داریم و دارای کاستی ها و ضعف های بسیار که تلاش داریم در صد رفع آن برآییم هرچند2 روزنامه پیام سپیدار با گستره توزیع استان البرز منتشر می شود ولی خوشحالیم و به خود