14 شهریور 1400
شماره خبر: 255655

عیادت مسئولان شهرداری کرج از پاکبان آسیب دیده

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمعاون خدمات شهر شهرداری منطقه هشت کرج به همراه دیگر مسئولان از پاکبان سانحه دیده در این منطقه عیادت کرد.
ابوذر بهمنی معاون خدمات شهر شهرداری منطقه هشت کرج به همراه دیگر مسئولان از «مهدی صادقی» پاکبان این منطقه که در حین انجام وظیفه از ناحیه پا دچار صدمه شده بود، عیادت کرد.گفتنی است در این دیدار مسئولان منطقه ضمن عیادت و احوالپرسی از پاکبان صدمه دیده، در جریان چگونگی حادثه قرار گرفتند و با پیگیری روند درمان، هماهنگی های لازم جهت تسریع در فرآیند درمان این کارگر زحمتکش را به‌عمل آورند.