4 فروردین 1392
شماره خبر: 22562
ميهمان
28/12/1391 - 16:32 مسعود
به تمام دست اندرکاران این مجموعه سال نو رو تبریک عرض میکنم و یه خسته نباشید گرم میگم
امیدوارم سپیدار همینطور به پیشرفت خودش ادامه بده