Logo

صفحه اصلي > پیام سپیدار > پیام سپیدار منتشر شد

پیام سپیدار منتشر شد


23 شهریور 1400. نويسنده: monshi
روزنامه پیام سپیدار سه شنبه بیست و سوم شهریور سال هزارو چهارصد منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح شهر تهیه کنید.

بازگشت