29 تیر 1401
شماره خبر: 270415

پیام سپیدار منتشر شد

سپیدار‌آنلاین: گروه پیام سپیدار

روزنامه پیام سپیدار شماره 1944 چهارشنبه بیست و نهم تیرماه سال هزارو چهارصدو یک منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح شهر تهیه کنید.
[

thumb]https://p-sepidar.ir/uploads/posts/2022-07/1658309390_1.jpg[/thumb]


[thumb]https://p-sepidar.ir/uploads/posts/2022-07/1658309541_8.jpg[/thumb
]