31 شهریور 1396
شماره خبر: 184281

روزنامه پیام سپیدار منتشر شد

سپیدار‌آنلاین: گروه پیام سپیدار

روزنامه پیام سپیدار , شنبه اول مهر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و شش منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید.
[

thumb]http://www.p-sepidar.ir/uploads/posts/2017-09/1506150707_1.jpg[/thumb]
روزنامه پیام سپیدار منتشر شد
روزنامه پیام سپیدار منتشر شد
روزنامه پیام سپیدار منتشر شد