روستا نیوز : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، با در اختیار داشتن پتانسیل های موجود بایستی در همه محصولات کشاورزی صادر کننده باشیم، در حالیکه در شرایط کنونی در اکثر محصولات وارد کننده ایم و به واقع در کشاورزی می لنگیم.شمسعلی هادی زاده معلم در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، راه اندازی بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران را به علت اهمیت بخش کشاورزی دانست و گفت: به جرات می توان گفت توان هسته مشاوره ای بخش کشاورزی اتاق کمتر از بدنه وزارت ...