خبرگزاری مجلس : سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی مجلس برای همکاری با دولت جهت اصلاح قانون بودجه 92 گفت: هرچه بحث های کارشناسی بیشتری برای اصلاح بودجه انجام شود درآمدهای بودجه به واقعیت نزدیک تر می شود.