منوجان : بسیاری از کارفرمایان، دانش آموختگان تازه وارد را افراد بی تجربه ای می دانند که از سپردن امور تخصصی به آنان ابا دارند. به گزارش”مینوجهان”به نقل از جهان بین نیوز  ، در تعریف بیکار می توان گفت: بیکار به فردی گفته می شود که در سن انجام کار قرار داشته باشد و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند .طی سال های اخیر در کنار تمام عوامل بیکاری، رشد ظرفیت دانشگاه ها بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ترکیب نیروهای سرگردان در بازار کار را برهم زده است. می توان سیاست جدید نظام آموزش عالی را در تحول ترکی ...