یزدرسا : اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مهریز به همراه مسئولین شهرداری از شهرک نوساز امام رضا(ع) بازدید و مشکلات اهالی این شهرک را بررسی کردند.