مهر نیوز : اقشار مختلف جامعه علایق مختلفی دارند اما اکثر آن های در خصوص سینما و فیلم های ایرانی واکنشی یکسان دارند و بیشتر به دیدن فیلم های خارجی آن هم در خانه نه در سالن سینما اقبال نشان می دهند.