مهر نیوز : کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، برگزاری نشست مشترک با کمیسیون کشاورزی اتاق ایران را زمینه ای برا تدوین سند همکاری در جهت بهره وری کشاورزی و درج پیشنهادات تشکل ها ی کشاورزی در سند برای تدوین برنامه های آن در افق 20 ساله عنوان کرد.