آی سی تی پرس : ICTPRESS - دانشمندان در جریان تلاش های خود برای جلوگیری از پیری متوجه شده اند که چگونه می توان سلول های پوستی بزرگسال را منجمد(فریز)کرد تا پیر نشوند.