روزنامه جوان : روز سه شنبه طلا عقبگرد خود را شروع کرد و دیروز نیز این روند خود را ادامه داد. کروز سه شنبه طلا عقبگرد خود را شروع کرد و دیروز نیز این روند خود را ادامه داد. کاهش التهابات سیاسی به ویژه کمرنگ شدن سایه جنگ در منطقه دلیل اصلی ارزانی اونس جهانی طلا بود. در بازار ارز نیز که همزمان با تحولات خارجی رو به صعود گذاشته بود سه شنبه و دیروز تا حدود 100 تومان ارزان تر شد. در صورت تداوم آرامش در دنیا و کاهش التهابات بازهم باید شاهد کاهش قیمت ها در حوزه طلا و ارز باشیم. در بازار جهانی قیمت فلز طلا همچنان نزدیک به ...