ایسنا : سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، برنامه های هفته گردشگری در این دیار را تشریح کرد.